Các cửa hàng Etsy hàng đầu năm 2023 - EtsyHunt
 
500 cửa hàng Etsy hàng đầu
Các cửa hàng Etsy hàng đầu được xếp hạng dựa trên doanh số bán hàng của cửa hàng trong 30 ngày qua. Biểu đồ được cập nhật vào ngày 5 hàng tháng. Người bán hàng tại Hoa Kỳ chiếm vị trí đầu tiên, 78 trong số 100 người bán hàng đầu thế giới, tiếp theo là người bán hàng Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.
Người bán hàng tại Hoa Kỳ chiếm vị trí đầu tiên, 78 trong số 100 người bán hàng đầu thế giới, tiếp theo là người bán hàng Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.